USG węzłów chłonnych

Powiększenie lub bolesność uciskowa węzłów chłonnych należą najczęstszych powodów zgłaszania się chorych do badania USG. Przyczyn powiększenia się węzłów chłonnych jest wiele, jednak najgroźniejszymi są nowotwory pierwotne: chłoniak, ziarnica złośliwa lub przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych. Najczęstszymi przyczynami powiększenia węzłów chłonnych są choroby nienowotworowe – zakażenia bakteryjne lub wirusowe. Badanie USG jest podstawową metodą oceny wielkości oraz budowy węzłów chłonnych. Pozwala z dużą dokładnością ocenić czy badany węzeł chłonny ma podejrzany charakter i czy wymaga pilnej diagnostyki inwazyjnej (np. biopsji). W badaniu tym ocenia się również charakter unaczynienia węzłów (w technice Power-Doppler), gdyż unaczynienie to w różnych schorzeniach ulega poważnym zaburzeniom (dotyczy to głównie węzłów zajętych przez nowotwór).

GRUPY WĘZŁÓW CHŁONNYCH OCENIANE W BADANIU USG: pachowe pachwinowe szyjne, położone wzdłuż dużych naczyń szyi, podżuchwowe, karkowe nadobojczykowe i podobojczykowe węzły chłonne przestrzeni zaotrzewnowej (powiększone w przypadku chorób nowotworowych układu pokarmowego) - ocena tej okolicy stanowi część badania USG jamy brzusznej.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH ZAOTRZEWNOWYCH (JAMY BRZUSZNEJ): należy być na czczo 6-8 godzin przed badaniem

BADANIE OBWODOWYCH WĘZŁÓW CHŁONNYCH NIE WYMAGA ŻADNEGO PRZYGOTOWANIA.


Nieprawidłowy, przerzutowy, nowotowrowy, węzeł chłonny w USG


Rycina struktury węzła chłonnego


Prawidłowy węzeł chłonny w USG