Staw kolanowy badam według 

"European Society of MusculoSkeletal Radiology"

http://www.essr.org/html/img/pool/knee.pdf

                               W stawie kolanowym oceniam: 

ilość płynu w stawie, 

ewentualne przerosty, czy fałdy błony maziowej, 

ścięgno mięśnia czworogłowego, 

więzadło rzepki, troczki rzepki, 

końcowy odcinek pasma biodrowo-piszczelowego, 

okolicę gęsiej stopki, 

kaletki okolicy stawu kolanowego, 

więzadła poboczne

w ograniczonym zakresie również więzała krzyżowe, 

łąkotki, 

chrząstkę stawową, 

struktury dołu podkolanowego,

ścięgno mięśnia podkolanowego, BADANIE NIE WYMAGA ŻADNEGO PRZYGOTOWANIA.

- zawsze warto przynieść ze sobą poprzednie badania, wtedy łatwiej określić czy nastapiła poprawa czy ewentualne pogorszenie stanu. Mam tutaj na myśli badanie rentgenowskie (RTG), tomgrafię komputerową (TK czy  rezonans magnetyczny (MR)


Kolejny model 3D stawu kolana


Model 3D stawu kolanowego


Pamo biodrowo-piszczelowe i łąkotka w USG kolana


Schemat projekcji czołowej przyśrodkowej szpary 

stawu kolanowego


Ścięgno mięśnia czworogłowego uda w USGZwiększona ilość płynu w stawie kolanowym, zachyłek nadrzepkowy w USG

PRZYKŁADOWE FILMY Z BADANIA: