WSKAZANIA DO BADANIA ŚLINIANEK 

Powiększenie obwodu szyi. Deformacja szyi z wyczuwalnym guzem. Uczucie duszności. Powiększenie gruczołów ślinowych niewiadomego pochodzenia Zmiana konsystencji przy badaniu palpacyjnym . Bolesność ślinianek i zmiany toczące się w pobliżu ślinianek. Podejrzenie powiększenia węzłów chłonnych.

BADANIE NIE WYMAGA WCZEŚNIEJSZEGO PRZYGOTOWANIA. 


Ślinanka przyuszna z węzłem śródślinakowym w USG

Kolorem żółtym zaznaczono ślinianki przyuszne, podżuchowe i podbródkowe które są elementem badania USG


Ślinanka podżuchwowa w USG