Radiologia i diagnostyka obrazowa, Ultrasonografia


Jestem absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. 

Pracuje w II Zakładzie Radiologii Klinicznej Centralnego Szpitala Klinicznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1a w Warszawie.

Jestem członkiem Polskiego i Europejskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Posiadam dyplomy i certyfikaty dokumentujące umiejętności z zakresu ultrasonografii i radiologii i szeroko pojętej diagnostyki obrazowej. 

Prowadzę szkolenia i biorę udział w licznych konferencjach naukowych, na bieżąco pogłębiając swoją wiedzę z zakresu radiologii i ultrasonografii.